Kategorie: HK články

Zápis výroční schůzky OSHK 1.2.2013

Schůze HOPSUK a OSHK proběhly současně dne 1.2.2013

Zápis 1. výroční schůze OSHK

I.

Dne 1.2.2013 proběhla 1. výroční schůze občanského sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA za účasti občanů uvedených na přiložené prezenční listině. Členové se sešli v usnášeníschopném počtu.

II.

program:

 1. Volba Rady sdružení a revizora, dále volba správce skladu.
 2. Členské příspěvky pro rok 2013.
 3. Informace o stavu pokladny a účetnictví a povinných platbách.
 4. Hlasování o investicích OS, možnosti získávání finančních prostředků.
 5. Brigádní činnost.
 6. Diskuze o umělé lezecké stěně na mostním pilíři Nového mostu v bezprostřední blízkosti skateparku s hosty „skateťáky" z OS Tlustá Kočka a o její přípravě.

III.

projednáno bylo:

 1. Valnou hromadou byl zvolen pro příští funkční období jako předseda Jitka Slavíková, místopředseda Jiří Belza, II. místopředseda Roman Pešík, skladník Vladimír Střihavka, revizor Pavel Koděra. Ostatní funkce zůstávají beze změn. Předsedkyni Jitce Slavíkové bude zřízen přístup na účet OSHK.
 2. Členské příspěvky na rok 2013 jsou 100 Kč, splatné nejpozději do 28.2.2013. Předsedkyni Jitce Slavíkové bude zřízen přístup na účet OSHK.
 3. Informace o stavu pokladny a vedení účetnictví se přítomní dozvěděli na schůzi. Povinná platba v 2013 bude pouze daň z nemovitosti (Skála u Kohoutova mlýna - Pašinka).
 4. Investice krom daně bude do jednoho razítka OSHK a do propagačního materiálu ve formě dvou bannerů (různé velikosti), které se využijí při veřejných akcích.
 5. Brigády v rámci údržby Pašinky zůstávají dobrovolné. Každý z členů může kdykoliv vyhlásit společnou brigádu a její náplň, kdokoli z členů se této vyhlášené brigády může účastnit nebo se přičinit individuálně, ovšem po poradě s radou sdružení.
 6. Umělá lezecká stěna pod Novým mostem je ve vývoji. Povolení k její výstavbě jsme získali, je třeba provést průzkum pilíře pro montáž lezeckého profilu a momentálně je oficiálně zažádáno o dotaci od Města Kolín. Samozřejmě bude třeba získat další finanční prostředky - všechny potenciální sponzory tímto žádáme o podporu v této věci. Viz záložka OSHK - kontakt.

zápis pořídil: Jitka Slavíková

ověřil: Pavel Koděra

Prezenční listina:

Belza Jiří - HOPSUK, OSHK
Běhal Ondřej - HOPSUK, OSHK
Borovička Jan - přítel HOPSUKu
From Vladimír - HOPSUK
Honzová Olga - HOPSUK, OSHK
Kameník Ivo - HOPSUK, OSHK
Koděra Pavel - OSHK
Pešík Roman - přítel HOPSUKu, OSHK
Slavíková Jitka - HOPSUK, OSHK
Soukup Vlastimil - HOPSUK, OSHK
Střihavka Vladimír - HOPSUK, OSHK
Výborný Michal - HOPSUK, OSHK

Hodečková Iveta - host
Kameníková Gabriela - host

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.