Kategorie: Organizačně oddílové články, HK články

Výroční schůzka HOPSUKu a OSHK

Valná hromada OSHK a výroční schůzka HOPSUKu

Termín: pátek 31.1. 2014 od 18:00 hod.

Místo konání: STAP BAR Borky v Kolíně

HOPSUK:
bod jednání 1) horoškola, nábor a výchova dětí a mladistvých prostřednictvím oddílu HOPSUK a jeho instruktorů? První lezecká stěna v Kolíně by se měla stát vhodným zázemím pro výcvik sportovních lezců. Jak, kdo, kde, kdy to zajistí. Zvládne to ještě stárnoucí HOPSUK? Napojení na jiné sportovní, skatské a tábornické oddíly Kolínska. Možná spolupráce...

bod jednání 2) noví instruktoři HOPSUKu, podání přihlášek do instruktorských kurzů do cca února/března 2014 http://www.horosvaz.cz/instruktori-chs/skoleni-pro-nove-instruktory/

bod jednání 3) volba předsedy a místopředsedy oddílu na rok 2014, revize vizí členů Jádra oddílu a obsazení Jádra oddílu

OSHK:
bod jednání 1) Návrh na změnu bodu č. 4 stanov OSHK a hlasování o změně stanov.

Nové znění bodu č. 4 stanov OSHK:

4.
Rada sdružení.
4.1.
Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení v období mezi
jednotlivými Valnými hromadami. Zabezpečuje plnění úkolů, na kterých
se usnesla Valná hromada a rozhoduje ve všech záležitostech, které
nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady (viz. bod č. 3).
4.2.
Rada sdružení je pětičlenná, je volená Valnou hromadou vždy na
dobu jednoho roku.
4.3.
Usnesení Rady sdružení je platné, shodnou-li se na něm všichni
jeho členové.
4.4.
Rada sdružení volí ze svého středu předsedu.

bod jednání 2) volba rady a předsedy sdružení na rok 2014

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.