Kategorie: HK články

3. Členská schůze OSHK 15.5.2014

Členská schůze OSHK 15.5.2014

I.
Dne 15.5.2014 proběhla členská schůze Občanského sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA za
účasti občanů uvedených na prezentační listině.

II.
Program:
1. Seznámení se s průběhem stavby lezecké stěny a s provedenými pracemi, s úskalími, které
stavbu provázeli apod.
2. Financování jednotlivých prací a výkonů
3. Zkušební provoz LS - chystá se na Den záchranářů 8.5. 2014
4. Slavnostní otevření LS
5. Další možnosti získávání financí
6. Budoucnost - jak rozšířit lezeckou stěnu

III.
Projednáno bylo:
1. Obeznámení účastníků schůze se situací výstavby lezecké stěny, která je téměř před
dokončením 1. etapy. Je třeba dostavět 6 cest, očistit a vymalovat „dětký koutek", takže bude
nutná ještě nějaká brigáda - dobrovolníci jsou vítáni.
2. Přidělené dotace MÚ Kolín ve výši 250.000,-Kč byly použity na diagnostický průzkum,
nákup kotevního materiálu a uhrazení lezeckého profilu namontovaného na opěře mostu.
Další práce byly vykonávány svépomocí, v jednom případě za přiznanou finanční odměnu a
sponzorské dary využity k nákupům materiálu či uhrazení poplatků a služeb s výstavbou LS
spojených.
3. Zkušební provoz LS proběhl 8.5.2014 za účasti několika členů OSHK , jejich dětí a dvou
lezců - nečlenů. V celkem příjemné atmosféře jsme vyzkoušeli již postavené cesty a postavili
jednu další. Šlo o to si vyzkoušet a vychytat některé nedostatky.
4. Slavnostní otevření bychom rádi zvládli do začátku prázdnin. Pozváni by měli být zastupitelé
MÚ Kolín a KÚSK popřípadě KSÚS.
5. Finance na další výstavbu jsou nutné, proto jsme zažádali opětovně MÚ Kolín o dotace, zatím
neúspěšně. V plánu máme po otevření LS požádat i na KÚSK a znovu TPCA. Každý člen se
může pokusit sám sehnat i drobné sponzory - jak finance, tak věcné dary, případně jejich
služby.
6. Jak rozšířit lezeckou stěnu záleží na získaných prostředcích. Můžeme navázat na stávající
lezecký profil, využít i stropní část nebo jen osázet co nejhustěji to, co máme k dispozici nyní.
V nouzi pozastavit stavbu a využívat jen to, co je dostupné.Zápis pořídil: Jitka Slavíková

Ověřil: Vladimír From

Prezentační listina:
Belza Jiří
From Vladimír
Koděra Pavel
Pašek František
Slavíková Jitka
Střihavka Vladimír
Výborný Michal

Hosté:
Hodečková Iveta
Kolek Petr
Rak Filip

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.