Kategorie: Lezecká stěna Nový most Kolín

Kroužky a kurzy - stěna Kolín

Pro rozpis kroužků či kurzů použijte TENTO kalendář
Kurz I - individuální kurzy - v tento den po dohodě je možné absolvovat Kurzy lezení

Kroužek A a B je pro děti do 16 let -  Leze Vám Vaše dítě na nervy? - Přihlaště ho do lezeckého kroužku, poleze po stěně a budete spokojeni oba.

Obsazenost 1 kroužku je max. 4 děti (bezpečně ohlídáme Vaše dítko a díky rychlému střídání v lezení si plně užije lezení po stěně bez delšího čekání). Více dětí znamená více hlídání - v ten moment by byl potřeba i případně nějaký další dospělý 

V kroužku se naučí:
a) obléknout si sedák
b) navázat se na lano
c) probereme používání běžného lezeckého vybavení.
d) pokročilejší starší 10ti let se naučí bezpečně jistit i své kamarády s "horním lanem".

Kroužek je spíše takový úvod do horolezectví, obsahuje 6 lekcí, první lekce je zdarma - uvidíte zda to Vašeho lezce bude bavit. Pokud ano, další lekce jsou zpoplatněny celkovou částkou 700 Kč. V ceně je zapůjčení veškerého materiálu na stěnu MIMO lezeckých bot !!  
Do začátku není nutné kupovat drahé lezecké boty - postačí těsnější cvičky či kopačky "hadráky" bez špuntů.
Těsnější obuv s gumovou podrážkou zajistí jistotu na menších stupech a hned se leze lépe.

Přihlasit se můžete po emailu : horokolin(zavináč)gmail.com      předmět: Kroužek lezení
po přihlášení přijďte na první lekci spolu s vyplněným písemným souhlasem zákoného zástupce *.docx nebo *.pdf


print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 199
, Быстровозводимые здани odpovědět

Скоро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой составляющей!
В современной реальности, где часы - финансовые ресурсы, здания с высокой скоростью строительства стали истинным спасением для экономической сферы. Эти современные конструкции комбинируют в себе повышенную прочность, экономическую эффективность и быстроту установки, что позволяет им оптимальным решением для различных бизнес-проектов.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Строительство каркасных зданий из металлоконструкций</a>
1. Высокая скорость возвода: Моменты - наиважнейший аспект в финансовой сфере, и сооружения моментального монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это чрезвычайно полезно в вариантах, когда срочно нужно начать бизнес и начать получать доход.
2. Экономия средств: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, расходы на скоростройки часто бывает менее, по отношению к обычным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и достичь более высокой инвестиционной доходности.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>scholding.ru/</a>
В заключение, быстровозводимые здания - это идеальное решение для коммерческих проектов. Они обладают скорость строительства, финансовую выгоду и устойчивость, что дает им возможность идеальным выбором для профессионалов, желающих быстро начать вести бизнес и получать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, выбрав быстровозводимые здания для ваших будущих инициатив!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Скорозагружаемые здания: коммерческий результат в каждом кирпиче!
В современном обществе, где время - деньги, объекты быстрого возвода стали реальным спасением для компаний. Эти современные объекты обладают устойчивость, финансовую экономию и молниеносную установку, что делает их наилучшим вариантом для разнообразных коммерческих задач.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Быстровозводимые конструкции недорого</a>
1. Высокая скорость возвода: Время - это самый важный ресурс в экономике, и здания с высокой скоростью строительства позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно выгодно в случаях, когда актуально быстро начать вести дело и начать монетизацию.
2. Финансовая выгода: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это предоставляет шанс сократить издержки и получить более высокую рентабельность инвестиций.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>https://scholding.ru/</a>
В заключение, скоро возводимые строения - это первоклассное решение для коммерческих инициатив. Они включают в себя ускоренную установку, экономическую эффективность и надежные характеристики, что придает им способность первоклассным вариантом для предпринимательских начинаний, имеющих целью быстрый бизнес-старт и гарантировать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего проекта!

, Каркас быстровозводимо odpovědět

Скоро возводимые здания: бизнес-польза в каждом кирпиче!
В современном мире, где минуты - капитал, здания с высокой скоростью строительства стали реальным спасением для предпринимательства. Эти новаторские строения обладают высокую надежность, финансовую выгоду и скорость монтажа, что придает им способность наилучшим вариантом для разнообразных коммерческих задач.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство каркасных зданий из металлоконструкций[/url]
1. Молниеносное строительство: Минуты - основной фактор в бизнесе, и скоростроительные конструкции позволяют существенно сократить время монтажа. Это высоко оценивается в ситуациях, когда важно быстро начать вести бизнес и начать извлекать прибыль.
2. Экономия: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, затраты на экспресс-конструкции часто оказывается ниже, чем у традиционных строительных проектов. Это обеспечивает экономию средств и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru[/url]
В заключение, быстровозводимые здания - это отличное решение для коммерческих инициатив. Они сочетают в себе молниеносную установку, бюджетность и повышенную надежность, что придает им способность оптимальным решением для фирм, ориентированных на оперативный бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего проекта!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Скоростроительные здания: коммерческая выгода в каждом кирпиче!
В нынешней эпохе, где время имеет значение, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для фирм. Эти новейшие строения сочетают в себе высокую надежность, финансовую экономию и скорость монтажа, что делает их наилучшим вариантом для разнообразных коммерческих задач.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Быстровозводимые здания</a>
1. Быстрота монтажа: Часы - ключевой момент в деловой сфере, и экспресс-сооружения позволяют существенно сократить сроки строительства. Это преимущественно важно в случаях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать доход.
2. Экономия: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто остается меньше, по отношению к обычным строительным проектам. Это способствует сбережению денежных ресурсов и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>https://scholding.ru</a>
В заключение, объекты быстрого возвода - это оптимальное решение для проектов любого масштаба. Они объединяют в себе быстроту возведения, финансовую эффективность и высокую прочность, что сделало их наилучшим вариантом для предприятий, имеющих целью быстрый бизнес-старт и получать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего следующего делового мероприятия!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Быстро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждом кирпиче!
В современной сфере, где секунды - доллары, экспресс-конструкции стали настоящим выходом для фирм. Эти прогрессивные сооружения обладают устойчивость, финансовую экономию и мгновенную сборку, что обуславливает их превосходным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость быстровозводимого здания под ключ цены[/url]
1. Быстрое возведение: Секунды - определяющие финансовые ресурсы в бизнесе, и скоро возводимые строения дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно выгодно в ситуациях, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать прибыль.
2. Финансовая выгода: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто остается меньше, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://www.scholding.ru[/url]
В заключение, скоро возводимые строения - это идеальное решение для коммерческих проектов. Они включают в себя быстроту возведения, экономическую эффективность и устойчивость, что придает им способность наилучшим вариантом для предпринимательских начинаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих инициатив!

, Строительство каркасны odpovědět

Скоро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой части!
В современной действительности, где секунды - доллары, сооружения с быстрым монтажем стали решением, спасающим для коммерческой деятельности. Эти новаторские строения обладают надежность, финансовую эффективность и скорость монтажа, что дает им возможность отличным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Быстрое возведение: Секунды - самое ценное в экономике, и здания с высокой скоростью строительства дают возможность значительно сократить время строительства. Это чрезвычайно полезно в случаях, когда актуально быстро начать вести дело и начать извлекать прибыль.
2. Финансовая выгода: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто остается меньше, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru/[/url]
В заключение, объекты быстрого возвода - это великолепное решение для коммерческих задач. Они обладают быстроту монтажа, экономическую эффективность и высокую прочность, что обуславливает их оптимальным решением для фирм, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и получать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих проектов!

, Легковозводимые здания odpovědět

Быстромонтажные здания: коммерческий результат в каждом кирпиче!
В современном обществе, где время равно деньгам, здания с высокой скоростью строительства стали настоящим спасением для компаний. Эти инновационные конструкции комбинируют в себе твердость, финансовую выгоду и скорость монтажа, что позволяет им первоклассным вариантом для бизнес-проектов разных масштабов.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Стоимость постройки быстровозводимого здания</a>
1. Молниеносное строительство: Моменты - наиважнейший аспект в предпринимательстве, и скоро возводимые строения способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это преимущественно важно в случаях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать извлекать прибыль.
2. Финансовая экономия: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, расходы на скоростройки часто снижается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сократить затраты и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>https://scholding.ru/</a>
В заключение, сооружения быстрого монтажа - это отличное решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе молниеносную установку, экономичность и надежность, что дает им возможность отличным выбором для деловых лиц, готовых начать прибыльное дело и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, оптимальные моментальные сооружения для ваших будущих проектов!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Экспресс-строения здания: финансовая польза в каждой детали!
В сегодняшнем обществе, где моменты - финансы, экспресс-конструкции стали реальным спасением для экономической сферы. Эти современные сооружения обладают высокую надежность, экономичность и молниеносную установку, что обуславливает их первоклассным вариантом для разнообразных коммерческих задач.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Срочное строительство: Моменты - наиважнейший аспект в финансовой сфере, и экспресс-сооружения дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно выгодно в условиях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать монетизацию.
2. Экономичность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто бывает менее, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это позволяет сэкономить средства и достичь более высокой инвестиционной доходности.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]scholding.ru/[/url]
В заключение, объекты быстрого возвода - это оптимальное решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе скорость строительства, экономичность и устойчивость, что придает им способность идеальным выбором для предпринимательских начинаний, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и гарантировать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего предстоящего предприятия!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Скорозагружаемые здания: финансовая польза в каждой части!
В современном обществе, где время имеет значение, экспресс-конструкции стали реальным спасением для экономической сферы. Эти новаторские строения объединяют в себе высокую надежность, экономичное использование ресурсов и мгновенную сборку, что сделало их первоклассным вариантом для различных бизнес-проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость быстровозводимого здания под ключ цены[/url]
1. Ускоренная установка: Часы - ключевой момент в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это преимущественно важно в ситуациях, когда срочно нужно начать бизнес и получать доход.
2. Финансовая выгода: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, затраты на экспресс-конструкции часто снижается, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и добиться более высокой доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://www.scholding.ru/[/url]
В заключение, экспресс-конструкции - это оптимальное решение для коммерческих инициатив. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, бюджетность и высокую прочность, что делает их оптимальным решением для компаний, готовых начать прибыльное дело и обеспечивать доход. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, наилучшие объекты быстрого возвода для ваших будущих проектов!

, Построить быстровозвод odpovědět

Скорозагружаемые здания: финансовая польза в каждом элементе!
В современном мире, где минуты - капитал, сооружения с быстрым монтажем стали настоящим спасением для предпринимательства. Эти новейшие строения включают в себя повышенную прочность, финансовую эффективность и быстрый монтаж, что дает им возможность наилучшим вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Построить быстровозводимое здание</a>
1. Ускоренная установка: Часы - ключевой момент в экономике, и скоро возводимые строения позволяют существенно сократить время монтажа. Это значительно ценится в условиях, когда актуально быстро начать вести дело и начать извлекать прибыль.
2. Экономичность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает менее, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
Подробнее на <a href=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/>https://scholding.ru</a>
В заключение, быстровозводимые здания - это отличное решение для проектов любого масштаба. Они комбинируют в себе быстроту возведения, бюджетность и надежные характеристики, что позволяет им превосходным выбором для профессионалов, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего делового мероприятия!

, Строительство легковоз odpovědět

Скоро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждом строительном блоке!
В современной реальности, где время равно деньгам, объекты быстрого возвода стали настоящим спасением для фирм. Эти современные конструкции комбинируют в себе высокую прочность, экономичность и скорость монтажа, что обуславливает их наилучшим вариантом для разных коммерческих начинаний.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Строительство легковозводимых зданий</a>
1. Срочное строительство: Секунды - определяющие финансовые ресурсы в предпринимательстве, и быстровозводимые здания обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это особенно выгодно в ситуациях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать получать прибыль.
2. Экономия: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто уменьшается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.
Подробнее на <a href=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/>https://scholding.ru</a>
В заключение, скоростроительные сооружения - это лучшее решение для коммерческих задач. Они объединяют в себе быстроту монтажа, бюджетность и твердость, что обуславливает их отличным выбором для предприятий, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать деньги. Не упустите шанс экономии времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего начинания!

, Проект быстровозводимо odpovědět

Быстромонтируемые строения - это актуальные системы, которые различаются громадной скоростью возведения и мобильностью. Они представляют собой конструкции, состоящие из предварительно созданных элементов или узлов, которые способны быть быстро смонтированы на районе стройки.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/>Строительство из сэндвич панелей</a> владеют гибкостью также адаптируемостью, что разрешает легко преобразовывать а также адаптировать их в соответствии с пожеланиями покупателя. Это экономически эффективное а также экологически стойкое решение, которое в последние годы заполучило обширное распространение.

, Легковозводимые здания odpovědět

Быстровозводимые строения - это актуальные строения, которые различаются великолепной быстротой возведения и мобильностью. Они представляют собой сооружения, состоящие из заранее выделанных компонентов либо узлов, которые способны быть быстрыми темпами установлены в пункте строительства.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/>Металлические здания быстровозводимые</a> обладают гибкостью также адаптируемостью, что дозволяет легко менять и адаптировать их в соответствии с пожеланиями покупателя. Это экономически успешное а также экологически надежное решение, которое в крайние годы заполучило широкое распространение.

, Как получить разрешени odpovědět

Разрешение на строительство — это государственный акт, предоставляемый официальными структурами государственного управления или местного самоуправления, который дает возможность начать возведение или осуществление строительных операций.
<a href=https://rns-50.ru/>Разрешение на строительство на существующий объект</a> устанавливает юридические положения и требования к строительным операциям, включая предусмотренные виды работ, дозволенные материалы и техники, а также включает строительные нормативные акты и пакеты охраны. Получение разрешения на строительный процесс является необходимым документов для строительной сферы.

, №=id-948696729-6702... odpovědět

<a href="https://striplife.ru/">striplife.ru</a>

, No Prescripton CENF... odpovědět

https://melaninterest.com/pin/buy-adderall-40-online-generic-adderall-xr-approved-in-the-us/ https://melaninterest.com/pin/buy-ultram-cod-next-day-delivery-overnight-cod-usps/ https://melaninterest.com/pin/ativan-us-pharmacy-cheap-lorazepam-online-no-prescription/ https://melaninterest.com/pin/is-adderall-over-the-counter-overnight-cod/ https://www.longisland.com/advice/general2/order-tapentadol-overnight-online-50mg-100mg-dosage.html https://melaninterest.com/pin/buy-ambien-30mg-overnight-delivery-best-price-on-zolpidem/ Jarahenzo.com <a href=https://www.longisland.com/advice/general2/purchase-xanax-next-day-delivery.html>Hornef , M.</a> <a href=https://sensational.ideas.aha.io/ideas/CTITLES-I-433>Hoorah.</a> <a href=https://www.longisland.com/advice/health-wellness2/ativan-for-sale-overnight-in-canada-ativan-1mg-2mg-dosage.html>Mann I.</a> <a href=http://www.conganat.org/9congreso/vistaImpresion.asp?id_trabajo=3646>The Annual U.</a>

, Indian Online Pharm... odpovědět

https://annison.ko-co.jp/e598677.html https://melaninterest.com/pin/tapentadol-cod-florida-nucynta-50mg-100mg-dosage/ https://melaninterest.com/pin/adderall-80mg-cod-usps-shipped-adderall-coupon-compare-pharmacy-prices/ https://melaninterest.com/pin/adderall-50-mg-overnight-overnight-cod-fedex/ https://melaninterest.com/pin/can-i-buy-tapentadol-without-prescription-tapentadol-100mg-cash-on-delivery/ https://melaninterest.com/pin/valium-without-insurance-diazepam-2mg-5mg-10mg-dosage/ Jarahenzo.com <a href=https://canvas.instructure.com/eportfolios/684095/ATIVAN_Without_Prescription>Acquaseal Corp.</a> <a href=http://www.conganat.org/9congreso/vistaImpresion.asp?id_trabajo=4976>Melentev Et Al.</a> <a href=https://adderallcod.amebaownd.com/posts/33902744>J. Drezner, J.</a> <a href=https://syrgcovid.ideas.aha.io/ideas/ME-I-2323>Downie, A.</a>

, CENFORCE COD Overni... odpovědět

https://melaninterest.com/pin/ativan-0-5mg-cod-fedex-shipped-lowest-price-super-quality/ https://melaninterest.com/pin/buy-green-xanax-bar-online-buy-xanax-online-no-prescription/ https://melaninterest.com/pin/ativan-no-prescription-overnight-delivery-ativan-2mg-5mg-dosage/ https://melaninterest.com/pin/buy-alprazolam-without-script-buy-xanax-online-without-prescription/ https://melaninterest.com/pin/xanax-without-prescriptions-cheap-xanax-online-no-prescription/ http://artekos.blogas.lt/5-zingsniai-kaip-atgaivinti-ir-apsaugoti-oda-svenciu-periodu-36.html Jarahenzo.com <a href=https://canvas.instructure.com/eportfolios/695210/FIORICET_Buy_USA>W. Eady E.</a> <a href=https://adderallbuy.amebaownd.com/posts/33886346>Town</a> <a href=http://www.conganat.org/9congreso/trabajo.asp?id_trabajo=4300>Again</a> <a href=https://mfm.ideas.aha.io/ideas/TFT-I-3098>Arch Dermatol.</a>

, restsaf foreigner odpovědět

restsaf c2936d4fca https://sway.office.com/ThTjvs3PBZmBzz4A
https://sway.office.com/A1lGi3UzmgwPwhch
https://sway.office.com/qvA7vR48LaYDWiWF
https://sway.office.com/dhQbRVNYQ6hKwGJ1
https://sway.office.com/1A39N6mbfcL4wkNG
https://sway.office.com/8233MRolE6LTxjEp
https://sway.office.com/c8e8BisHDGtZoCDx
https://sway.office.com/KqxLm38KSaG21uTB
https://sway.office.com/W72nPPjhKuPd2BW1
https://sway.office.com/YM7ZuUieBEob7gyK
https://lavozdelriotarqui.com/index.php/compo...

, indudary quiteri odpovědět

indudary c2936d4fca https://sway.office.com/2JZ24CiSuMZLVz57
https://sway.office.com/3lJY2pqND7ybRZNU
https://sway.office.com/cTEz53IOeoX9KkhS
https://sway.office.com/sZcvkhQeJEM1NmvW
https://sway.office.com/dHZgmNJvq1Tn20vJ
https://sway.office.com/p5wSFFJWbYpJiefY
https://sway.office.com/39zCYaXxYr6NlnUa
https://sway.office.com/VH4FjCCAbliotCCW
https://sway.office.com/tYxpSXJkFz8D2IzA
https://sway.office.com/ouvuesv0BZ3S2cKm
https://lavozdelriotarqui.com/index.php/compo...


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 199