Kategorie: HK články

Výroční schůze občanského sdružení Horolezci Kolínska

VÝROČNÍ SCHŮZE
občanského sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA

I.
Dne 30.1.2015 proběhla 3. výroční schůze Občanského sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA za účasti občanů uvedených na přiložené prezenční listině. Členové se sešli v usnášeníschopném počtu.
II.
program:
1. Volba Rady občanského sdružení, předsedy, místopředsedy, dále volba správce skladu, správce umělé lezecké stěny a revizora.
2. Profinancování - přehled příjmů a výdajů, stav účtu
3. Žádosti o dotaci KÚSK a TPCA
4. Účetnictví
5. Transformace Občanského sdružení na Zapsaný spolek + úprava stanov
6. Skála u Kohoutova mlýna - Pašinka
7. Sklad OSHK - stav skladu, evidence, klíče od skladu
8. Revize stěny
9. Projekt na rozšíření stěny
10. Kroužek lezení + Klub lezců při OSHK
11. Rozpočet na 2015 - rozvaha o dalších finančních tocích a investicích
12. Pod mostem Cup - zhodnocení 2014 a plán na 2015 + slavnostní otevření za přítomnosti 5.9.2015 TPCA
III.
projednáno bylo:

1. Valnou hromadou byli zvoleni pro příští funkční období tito členové: předseda Jitka Slavíková, místopředseda Jiří Belza, správce skladu Vladimír Střihavka, správce umělé lezecké stěny Vladimír Střihavka, Vladimír From byl zvolen revizorem. Rada OS zůstává trojčlenná. Jejími členy byli zvoleni: Jitka Slavíková, Jiří Belza, Pavel Koděra. Byli přijati noví členové a to Petr Kolek, který se již v loňském roce zasloužil o finanční podporu ze stran TPCA a nezištnou pomoc při organizaci akcí OSHK. Dále pak Iveta Hodečková, která se věnuje práci s dětmi v lezeckém kroužku a hlavně její zásluhou se konal 1. ročník POD MOSTEM CUP.

2. Informace o stavu pokladny a účtu se přítomní dozvěděli na schůzi. Stejně tak jako informace o příjmech a výdajích OSHK. Povinná platba v 2015 bude pouze daň z nemovitosti (Skála u Kohoutova mlýna - Pašinka). Členské příspěvky na příští období zůstávají i nadále v symbolické výši 100 Kč.

3. Žádost o dotaci byla podána do TPCA, kde jsme již nyní postoupili do užšího výběru žadatelů - žádost se týká rozšíření lezecké stěny podle finanční rozvahy od TR Walls. Další žádost o dotaci budeme podávat na Krajský úřad Středočeský kraj hned potom, co otevřou fondy k podávání žádostí. Zatím zůstávají blokované.

4. Účetní Šárka Königsmarková dále nebude vést účetnictví OSHK. Proto jsme oslovili externí účetní, která se ho ujala formou sponzoringu.

5. Tento rok bude nutné ze zákona provést transformaci Občanského sdružení na Zapsaný spolek a upravit stanovy v souladu s Novým Občanským zákoníkem. Název, který poneseme, byl valnou hromadou schválen. Oficiální název bude HOROLEZCI KOLÍNSKA z.s. Všichni stávající členové OSHK se automaticky stávají členy spolku HORLEZCI KOLÍNSKA. Stanovy prošli úpravou nepatrnou. Registraci zajistí Rada.

6. Brigáda v rámci údržby Pašinky byla již nyní stanovena na 25.4.2015. Ostatní brigády zůstávají dobrovolné. Každý z členů může kdykoliv vyhlásit společnou brigádu a její náplň. Kdokoli z členů se může přičinit individuálně, musí však svou činnost nahlásit.

7. Sklad OSHK - od 1.11.2014 máme funkční sklad materiálu a horolezeckého vybavení v průjezdu dvora, kde se nachází firma Pavouci. Stav skladu je zaevidován, každý má možnost si zapůjčit, co potřebuje a do evidenční knihy zapíše své jméno, datum, co si půjčil a kdo mu to vydal. Klíče od skladu má k zapůjčení Jiří Belza, Iveta Hodečková, Vladimír Střihavka, Pavel Koděra a Jitka Slavíková.

8. Revize lezecké stěny - povinná roční úředně potvrzená - zajistí Vladimír Střihavka.

9. Projekt na rozšíření stěny je všem znám, zpracovala jej firma TR Walls, některé úpravy stropní části v projektu ještě nastanou, ostatní rozšíření vpravo od stávajícího profilu bylo bez větších připomínek. Doladěný bude i levý profil. Další rozšíření pouze svépomocí je v plánu na pilířích přilehlých k U-rampě a dětském bloku. Každý, kdo má zájem se podílet na výstavbě cest, je vítán.

10. Kroužek lezení pro děti bude nadále vést Jiří Belza, ostatní budou více či méně k dispozici jako
asistenti za přiměřenou odměnu, která byla zavedena i vloni. Máme v plánu dětem z kroužku nabídnout členství v HOPSUKu. Vedení kroužku zajišťuje Jiří Belza coby instruktor. Za tuto činnost, stejně jako vloni, finanční obnos získaný z platby za kroužek bude přiznán jemu a jeho asistentům jako honorář. Pokud přijde někdo pomoci, o peníze se rozdělí. Pokud bude někdo zastupovat za jeho nepřítomnosti, celá poměrná částka přijde zástupci.
Klub lezců při OSHK se pomalu rozrůstá, systém registrace zůstává.

11. Finanční prostředky OS budou použity především na rozšíření a údržbu lezecké stěny, ale i na pořádání akcí pro děti a širokou veřejnost. Bylo by proto dobré, aby se každý vynasnažil zajistit jakýkoliv příjem, ať už formou sponzorského daru nebo zprostředkováním reklamy.

12. POD MOSTEM CUP 2. ročník se uskuteční 5.9.2015 za přítomnosti zastoupení TPCA a slavnostního otevření další části lezecké stěny. Jako loni se budou konat lezecké závody dětí, zájemci i z řad dospělých budou mít možnost si lezení vyzkoušet a pro širokou veřejnost bude bohatý doprovodný program. Apeluji na všechny členy i nečleny, kteří budou chtít pomoci nejenom s přípravami, ale hlavně i při samotné akci jako pořadatelé. 1. Ročník byl pořadatelsky poměrně nedostatečný, přesto se podařilo akci zvládnout výborně s velkým nasazením a s velkým ohlasem, což je velice příznivé pro další rozvoj lezení v Kolíně.


V Kolíně 31.1.2015
zápis pořídil: Jitka Slavíková ověřil: Vladimír From


Prezenční listina:
Přítomní:

Belza Jiří
From Vladimír
Hodečková Iveta
Koděra Pavel
Kolek Petr
Pašek František
Pešík Roman
Slavíková Jitka
Soukup Vlastimil
Výborný Michal


Nepřítomní:

Běhal Ondřej
Karpíšek Petr
Königsmarková Šárka
Střihavka Vladimír
Žítek Jakub

Hosté:
Borovička Jan

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.