Kategorie: HK články

1. členská schůze občanského sdružení Horolezci Kolínska

Termín: středa 18.4.2012 v 18 hodin

Místo konání: restaurace STAP Bar na Zálabí, Brankovická 1367, tel.: 321 725 872

(vchod naleznete zde)

Zápis z 1.členské ustanovující schůze občanského sdružení

HOROLEZCI KOLÍNSKA

I.

Dne 18.4.2012 se uskutečnila 1. členská schůze občanského sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA za účasti občanů, uvedených na připojeném soupisu zakládajících členů sdružení

II.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

1. Zpráva Přípravného výboru sdružení o jeho dosavadní činnosti
2.
Soupis zakládajících členů sdružení
3.
Volba orgánů sdružení a revizora
4.
Usnesení se na příspěvcích do OS
5. Zřízení účtu OS a následné přemístění oddílových financí ze soukromého účtu člena oddílu
6.
Honorování členů OS
7.
Informace o pašinecké skále a krocích k jejímu udržení

III.

Projednáno bylo:

1.

V úvodu 1. valné hromady seznámili členové Přípravného výboru sdružení přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti sdružení a dosavadní činností přípravného výboru.

2.

Přítomní po té vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 2.1. Stanov sdružení a projevili vůli stát se členy sdružení. Jako doklad otéto skutečnosti byl vyhotoven soupis zakládajících členů sdružení, který spolu s podpisy zakládajících členů tvoří součást tohoto zápisu.

3.

Ve smyslu článku 4. Stanov sdružení byli členy Rady sdružení zvoleni:

a) předseda - Jiří Belza. Předseda jedná jménem sdružení a uděluje plnou moc jménem sdružení pověřené osobě
b) 1. místopředseda - Jitka Slavíková
c) 2. místopředseda - Roman Pešík
d) revizor - Vladimír Střihavka

Další pověření

e) pokladník - Šárka königsmarková
f) účetní - Šárka königsmarková

4.

Členské příspěvky vybrané v horolezeckém oddíle Potkali se u Kolína na rok 2012 se stávají darem občanskému sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA.

5.

OS HOROLEZCI KOLÍNSKA  zřídí bankovní účet u banky FIO. Právo disponovat na bankovním účtu je uděleno členům:

Ondřej Běhal
Jiří Belza

6.

Honorování členů za vykonanou činnost a s ní spojené náklady, které nebudou prokazatelné formou daňového dokladu, bude odhlasováno Valnou hromadou.

7.

OS podá žádost na ÚZSVM o bezplatnou výpůjčku pašinecké skály z důvodu možného prodeje do soukromého sektoru, kdy hrozí omezení či zákaz skálu nadále využívat. V případě zamítnutí žádosti o výpůjčku, se pokusí OS získat sponzorské dary na koupi této skály.

Zápis pořídil: Jitka Slavíková

Ověřil: Vladimír Střihavka

Prezenční listina

Zakládající členové OS:

Přípravný výbor:

Jiří Belza
Jitka Slavíková
Vladimír Střihavka

členové:

Ondřej Běhal
Iva Guičová
Tomáš Haken
Olga Honzová
Ivo Kameník
Petr Karpíšek
Pavel Koděra
Šárka Königsmarková
František Pašek
Roman Pešík
Vlastimil Soukup
Blanka Šafránková
Michal Výborný
Jakub Žítek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.