Kategorie: Organizačně oddílové články

Zápis z podzimní schůzky oddílu 9.11.2012

Termín: pátek 9. 11. 2012 od 19:00

Místo konání: restaurace na zimním stadionu na Zálabí

Zápis z členské schůze Horolezeckého oddílu Potkali se u Kolína

Zápis schůzky OSHK viz zde.

I. Dne 9.11.2012 se uskutečnila členská schůze Horolezeckého oddílu Potkali se u Kolína za účasti občanů, uvedených na připojeném soupise členů oddílu.

II. Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

1. Bilancování práce vedení oddílu v uplynulém období a s ním spojená úvaha o zvolení předsedy a místopředsedy na příští období a volba pokladníka, po letech snad, a správce skladu.

2. Konečné řešení problému účetnictví oddílu - kdo, kdy, jak? Kam se tedy věc pohnula? Stav pokladny a uskutečněné nákupy.

3. AVE - faktura a dodání fotek ze závodů 2012. Fotky jsou snad na webu vystavené, ale je třeba zaslat fakturu AVE. Jak to dopadlo s vystavením faktur (první a druhá), jaké tam byly částky, kam přišly? Smlouva je sjednaná na 7 let. Celková částka: 22.000 Kč. Věc měl řešit dle zápisu Steebe.

4. Možnost zaplatit včas příspěvky ČHS, HOPSUK, OEAV... Vybere a zajistí Běhy, pro velké úspěchy z minulých let. Částky se zatím neví, jak je zjistíme, objeví se na webu. Kombi členství už se ví, jinak ČHS bude mít stejné částky jako loni, až tedy na studenty a možná i mladistvé

5. Brigádní povinnosti 2012, zhodnocení běhu brigád, výsledky a nedostatky našeho snažení a úvaha o změně brigádních povinností 2013. Problém Doubrwand a jeho řešení - kdo, kdy, jak? Pašinka opět zarůstá - plán na její údržbu 2013. Brigádní povinnost 2012 nebyla odhlasována, tudíž se brigádničí nadále na dobrovolné bázi.

6. Nováčkovské kurzy 2012, možnosti vylepšení kurzů , metodika lezení nejen pro nováčky, financování kurzů 2013

7. Výzva všech zkušených matadorů, aby si udělali instruktorák RCI či nejlépe HAL. Vyzíváme všechny naše členy, co jsou v oddíle víc než dva roky a mají nalezený předepsaný počet cest, aby neváhali a využili tuto zajímavou možnost vzdělat se v problematice skalního i vysokohorského lezení. Přijímač bude v květnu na Blatinách.

8. Info o krocích podniknutých ve věci výstavby lezecké stěny v Kolíně

III.

III. Projednáno bylo:

 1. V úvodu členové zhodnotili činnost oddílu jako celku i jednotlivých členů a zvážili rozdělení jednotlivých funkcí na příští období. Byl vznesen návrh na zřízení funkce "správce skladu" jímž by se měl stát Vladimír Střihavka. Správce skladu si zajistí přesun oddílových věcí do areálu firmy Pavouci s.r.o., popřípadě bude mít přehled, kde se konkrétní věci nacházejí. Vše bude evidováno v knize výpůjček a na webu HOPSUKu.
 2. Oddílu byl sdělen konečný stav kasy ke dni konání schůze.
 3. AVE faktury nebyly za uplynulé roky zaslány, tudíž jsou neproplacené. Otázka je, zda sponzorská smlouva s AVE nabyla platnosti a co se dá v této věci udělat proto, aby se vše uvedlo na pravou míru. Komunikace s AVE se zhostí Jitka Slavíková.
 4. Členské příspěvky zůstávají nadále 100 Kč. Členové, kteří jsou zároveň členy OSHK, budou příspěvek platit na účet OSHK tj. 2400260919/2010. Ostatní na účet 2108247055/2700 společně s příspěvkem ČHS, popřípadě OEAV. Více zde.
 5. Brigády na skalách Kolínska a Pašince jsou nadále dobrovolné, termíny pro skupinové brigády budou s předstihem zveřejněny na webu hopsuk.cz, individuální jsou na zvážení každého člena. Do konce roku budou ještě odklizeny nakupené hromady po čištění skály a vyvezeny odpadkové koše. Nástěnka byla upravena.
 6. Nováčkové mezi námi nejsou, tudíž jsou nováčkovské kurzy bezpředmětné. Ovšem metodické školení by proběhnout v příštím roce mohlo. Datum bude stanoven na výroční schůzi.
 7. Platné instruktorské osvědčení mají v oddíle Ondřej Běhal a Jiří Belza. Ze strany ostatních oddílovců žádný zájem nevzešel, přesto je nadále vyzýváme. Více informací o kurzech RCI a HAL, popřípadě SCI najdete zde Instruktoři ČHS
 8. V Kolíně se v současnosti jedná o dvě lezecké stěny. Jednak venkovní stěna na mostním pilíři v blízkosti skateparku - tady již některé kroky učiněny byly (povolení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, předběžná kalkulace pro výstavbu stěny, apod.). Je třeba získat souhlas od MÚ Kolína pro přístup k pilíři, patřičné finanční prostředky a odborný dohled při samotné realizaci. Dále máme zájem prosadit výstavbu vnitřní stěny v objektu plánované více účelové sportovní haly. Prvotní komunikace již proběhla, o našem zájmu již MÚ Kolín ví, je třeba se zasadit o její realizaci a zvládnout projektovou přípravu, aby zřízená stěna byla vůbec k něčemu (hlavně tréninku) použitelná.

  edit Steebe: FOTO1 FOTO2
  edit Běhy:
  Vizionářský pohled na možný vestavěný převis na stěně pod Novým mostem v Kolíně Vizionářský pohled na stěnu přímo do betónu pod mostem Vizionářský pohled na stěnu pod mostem

   

Zápis pořídil: Jitka Slavíková
Ověřil: Vladimír Střihavka

Prezenční listina

Jiří Belza
Ondřej Běhal
Iva Guičová
Olga Honzová
Pavel Koděra - host
Šárka Königsmarková
Jitka Slavíková
Vlastimil Soukup
Vladimír Střihavka
Blanka Šafránková

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.