Kategorie: Organizačně oddílové články, HK články

Zápis z 2. členské schůze OSHK konané dne 9.11.2012

Zápis z 2. členské schůze občanského sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA

Zápis schůzky HOPSUK viz zde.

I.

Dne 9.11.2012 se uslutečnila 2. členská schůze občanského sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA za účasti občanů, uvedených na připojeném soupise členů sdružení.

II.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

1. Bilancování práce vedení oddílu v uplynulém období a s ním spojená úvaha o zvolení předsedy a místopředsedy na příští období a volba pokladníka a správce skladu

2. Informace o koupi Pašinky, průběh jejího získání a povinnosti plynoucí z jejího vlastnění, např. daň z nemovitosti.

3. Konečné řešení problému účetnictví OS - kdo, kdy, jak? Stav pokladny a uskutečněné nákupy.

4. Příspěvky OSHK vybere a zajistí Běhy.

5. Brigádní povinnosti 2012, zhodnocení běhu brigád, výsledky a nedostatky našeho snažení a úvaha o změně brigádních povinností 2013. Pašinka opět zarůstá - plán na její údržbu 2013.

6. Info o počinu pro zřízení lezecké stěny.

III.

Projednáno bylo:

  1. V úvodu 2. valné hromady členové zhodnotili činnost sdružení jako celku i jednotlivých členů a zvážili rozložení jednotlivých funkcí na příští období, které budou rozdány při výroční schůzi, která se uskuteční začátkem příštího roku. Návrh na změnu je pouze v případě revizora Vladimíra Střihavky, který by se ujal správcování skladu a nahradil by jej Pavel Koděra. Správce skladu si zajistí přesun oddílových věcí do areálu firmy Pavouci s.r.o., popřípadě bude mít přehled, kde se konkrétní věci nacházejí. Vše bude evidováno v knize výpůjček a na webu. Dodatek k právům předsedy: předseda jedná jménem OS samostatně, uděluje plnou moc ostatním členům OS a užívá ke stvrzení úředních dokumentů razítko a připojuje svůj podpis. Veškeré dokumenty - originály budou uloženy u místopředsedkyně Jitky Slavíkové, stejně jako klíček od nástěnky. Dokumenty - kopie budou uloženy u účetní OSHK Šárky Königsmarkové.
  2. Informace o koupi pašinecké skály již proběhly na webu. Zkráceně - původní úmysl skálu od státu vypůjčit neprošel, proto se uspořádala sbírka a za finance tímto způsobem získané se pozemek se skálou podařilo zakoupit a je nyní majetkem OS. Více o tom zde, zde a zde. Povinností plynoucí z vlastnictví tohoto pozemku je zaplacení daně z nemovitosti a minimálně dvakrát do roka údržba prostranství.
  3. Účetnictví OSHK se ujala Šárka Königsmarková. Předseda OS se zavázal k pravidelnému měsíčnímu zasílání výpisu z účtu účetní sdružení. Konečný stav účtu OSHK k datu konání členské schůze byl členům sdělen. Krom koupě nemovitosti (Pašinky), OS zakoupilo také umělé chyty, které slouží nejen pro potřeby sdružení, ale hlavně Kolínské mládeže a samozřejmě také jako prostředek k získání dalších finančních prostředků jejich zápůjčkami - např. byly již použity při Dni záchranářů v Kolíně.
  4. Členské příspěvky OSHK zůstávají nadále 100 Kč. Příspěvek bude zaplacen na účet OSHK nejpozději do konce měsíce ledna 2013. Číslo účtu OSHK je 2400260919/2010. Více zde.
  5. Brigády na Pašince jsou dobrovolné, na webu budou s předstihem zveřejněny plánované společné brigády, individuální jsou na zvážení každého člena, práce koordinují Ondřej Běhal, Vladimír Střihavka a Jitka Slavíková. Do konce roku budou ještě odklizeny nakupené hromady klestí po letním čištění skály a vyvezeny odpadkové koše. Nástěnka byla upravena.
  6. Počiny pro zřízení lezecké stěny v Kolíně jsou dva. Jednak venkovní stěna na mostním pilíři v blízkosti skateparku - tady již některé kroky učiněny byly (povolení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, předběžná kalkulace pro výstavbu stěny, apod.) Je třeba získat souhlas od MÚ Kolína pro přístup k pilíři, patřičné finanční prostředky a odborný dohled při samotné realizaci. Dále máme zájem prosadit výstavbu vnitřní stěny v objektu plánované víceúčelové haly v Kolíně. Prvotní komunikace již proběhla, o našem zájmu již MÚ Kolín ví, je třeba se zasadit o její realizaci a zvládnout projektovou přípravu, aby zřízená stěna byla vůbec k něčemu (hlavně tréninku) použitelná. Problému se ujal Pavel Koděra.

edit Steebe: FOTO1 FOTO2
edit Běhy: prostor na streetview
Vizionářský pohled na možný vestavěný převis na stěně pod Novým mostem v Kolíně Vizionářský pohled na stěnu přímo do betónu pod mostem Vizionářský pohled na stěnu pod mostem

Zápis pořídil: Jitka Slavíková
Ověřil: Vladimír Střihavka

Prezenční listina:

Jiří Belza
Ondřej Běhal
Iva Guičová
Olga Honzová
Pavel Koděra
Šárka Königsmarková
Jitka Slavíková
Vlastimil Soukup
Vladimír Střihavka
Blanka Šafránková

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.